Spiritual Response Therapy


 

 

Spiritual Response Therapy je metóda skúmania podvedomej mysle a jej záznamov. Pomocou tejto metódy je možné efektívne skúmať deštruktívne a traumatizujúce podvedomé bloky, ktoré ovplyvňujú naše vnímanie každodenných životných situácií a nasledne naše reakcie na ne vo forme opakujúcich sa vzorov správania sa.

 

Umožňuje zisťovať dôvody ich vzniku a pracovať na ich odstránení. Je neoceniteľná pri riešení príčin prežívania pocitov ako napr. neodôvodnený pocit strachu, úzkosť, pocit viny, vnútorná nespokojnosť, nízke sebavedomie, vyčerpanosť, nechuť do života, nedôvera vo vlastné schopnosti, príčin medziľudských konfliktov, problémy na pracovisku, partnerské a rodinné krízy a tiež psychosomatické poruchy, nadváha, alergie a ekzém.

 
 

 

Admin Login