.

Systemické konštalácie


Systemické konštalácie sú metódou systemického psychoterapeuta p. Berta Hellingera zameranou na identifikáciu príčin problémov a možností ich riešenia v rámci akéhokoľvek systému. Umožňuje odhaliť skryté dynamiky a mechanizmy, ktoré nás ako jednotlivcov spájajú so systémom a ovplyvňujú naše vzájomné vzťahy.

 

Systémom je naša pôvodná alebo súčasná rodina, partnerský vzťah, firma, organizácia či spoločnosť. Odkrýva väzby, stereotypy a vplyvy, ktoré na nás a ostatných členov systému pôsobia. Ponúka nám príležitosť s odstupom poznať prežívanú realitu bez jej popierania alebo filtrovania, pozrieť sa, kde sa stala chyba, nájsť zranenia prejavujúce sa pocitmi ako sú bolesť, nepochopenie, utrpenie, strach, pocit krivdy a sklamanie, identifikovať chýbajúce články a prevzaté role, ktoré nám spôsobujú problém.

 

Súčasne ukazuje vhodnejší a uspokojivejší spôsob, ako sa týmto dynamikám prispôsobiť , problémy napraviť a zharmonizovať naše vzťahy. 

 


 

Admin Login