.

Nehypnotická regresná terapia

 

 


 

Nehypnotická regresná terapia je metóda vyvinutá Bryanom Jameisonom (USA) a J.E. Sigdellom (Slovinsko).


Je to nehypnotická metóda návratu do zážitkov súčasného života. Sprístupňuje možnosť preskúmať nielen prenatálne obdobie, obdobie ranného detstva  ale aj minulé životy. Umožňuje nahliadnúť do spomienok podvedomia, preskúmať a odstrániť podvedomé bloky a traumy z nespracovaných emocionálnych zážitkov a pocitov ako napr. psychické zranenie, sklamanie a konflikt. Umožnuje pochopiť príčiny ich vzniku, opätovne ich spracovať a uvolniť tak ich emocionálny vplyv na súčasné vnímanie a prežívanie života.

 

Počas regresnej terapie klient v uvoľnenom stave vníma obrazy zo svojho podvedomia a v spolupráci s konzultantom prechádza a znovu prežíva príčinné kľúčové zážitky a spomienky týkajúce sa súčasného problému. Vybavuje si emocionálne a fyzické pocity, odhaľuje a uvedomuje si príčinnú súvislosť s aktuálnym problémom a prechádza riadeným procesom zmierenia sa s danou situáciou.

Admin Login